Allmänna villkor

 VILLKOR

Bokning: Gästen får en faktura. Anmälningsavgift -35% av det totala beloppet skall vara inbetalt inom 10 dagar efter fakturadatum. Slutbetalning sker senast 40 dagar innan ankomst alternativt slutlikvid omgående. Sker bokning med mindre än 40 dagar till ankomst är det slutbetalning inom 10 dagar. Uteblir betalning skickas påminnelse vilket en påminnelseavgift kan påföras. Skall stugan/campingplatsen avbokas är det viktigt att ni meddelar.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Vi har tagit fram tre olika avbeställningsskydd så du som gäst kan känna dig helt säker.

SÄKER (295:-)

Med avbeställningsskyddet SÄKER i din bokning kan du avboka fram till dagen innan ankomst vid sjukdom med läkarintyg. Gäller även dödsfall och olycksfall av allvarlig art. Det behöver då styrkas med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Du får då en återbetalning på allt förutom avbeställningsskyddets kostnad av det du har betalat in till oss.

Du kan omboka fram till kl 13.00 dagen före incheckningsdagen men utan rätt till återbetalning

SÄKRARE (495:-)

Med avbeställningsskyddet SÄKRARE kan du även välja att avboka fram till 40 dagar innan din ankomst oavsett anledning (utan att behöva visa läkarintyg). Efter brytdatumet på 40 dagar gäller samma villkor som SÄKER.

Du har fri ombokning fram till 40 dagar före incheckningsdagen, efter det kan du fram till kl 13.00 dagen före incheckningsdagen omboka utan rätt till återbetalning.

SÄKRAST (795:-)

Med avbeställningsskyddet SÄKRAST kan du även välja att avboka fram till 7 dagar innan din ankomst oavsett anledning (utan att behöva visa läkarintyg). Efter brytdatumet på 7 dagar gäller samma villkor som SÄKER.

Vid avbokning ges 100% återbetalning förutom kostnaden för det avbeställningsskydd du väljer.

Du har fri ombokning fram till 7 dagar före incheckningsdagen, efter det kan du fram till kl 13.00 dagen före incheckningsdagen omboka utan rätt till återbetalning

INGET AVBESTÄLLNINGSSKYDD?

Utan avbeställningsskydd görs ingen återbetalning av redan inbetalda belopp oavsett anledning.

Du kan omboka fram till kl 13.00 2 dagar före incheckningsdagen men utan rätt till återbetalning.

Campingtomt:
Utcheckning senast kl. 15.00, därefter uttages ny dygnsavgift.

Stuga:

Utcheckning senast klockan 12.00, stugan ska städas av gäst och kontrolleras av personal innan avfärd. Parkering finns intill varje stuga.

INFARTSBOMMEN:

Är stängd 22.00-08.00

Ordningsregler:
På campingplatsen tillämpas de av Nordiska Campingorganisationerna antagna ordningsreglerna. Tystnad efter klockan 23.00

Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar:
Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt, såsom ansvar-, olycksfalls-, och resgodsförsäkring. Är gästen incheckad med Skandinaviskt Campingkort omfattas familjen av en olycksfallsförsäkring för olyckor som uppstår inom området. Fråga i receptionen vid förekommande fall.

Campingplatsens ansvar:
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dennes tjänsteåliggande. Campingplatsen ansvarar ej för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll, t.ex. naturkatastrof.

”Fullständiga bokningsvillkor kan du läsa här”